Werkwijze kortdurende behandeling

In de kortdurende behandelvormen worden de klachten en de onderliggende symptomen in verband gebracht met de omgevingsfactoren en de persoonlijke denk- en gedragsstijl van de patiënt. De behandelaar en de patiënt stellen samen een behandelplan op. De behandeling kent een oplossingsgerichte benadering.

 

Ervaren GZ-psychologen (soms met één of meerdere specialismen) voeren de kortdurende behandeling uit. Zij zijn goed bekend met een scala aan psychische problematiek, zoals concentratie-, prikkelverwerkings-, angst-, stemmings- of lichte persoonlijkheidsproblematiek. In de behandeling sluiten GZ-psychologen zorgvuldig aan bij uw individuele problematiek. We leveren maatwerk met behulp van cognitieve, gedragstherapeutische of andere interventietechnieken. Per situatie wordt bekeken of medicatie bij de behandeling gewenst is en wordt hiertoe eventueel overleg met de huisarts / een psychiater gezocht.

 

Voor de kortdurende behandeling maken we, waar dit meerwaarde heeft, tevens gebruik van e-health toepassingen. De behandeling kan dan bestaan uit een combinatie van online behandeling, telefonische en face to face gesprekken. Dit gebeurt altijd in overleg met u als patiënt.