Wij staan en gaan als coöperatie voor kwaliteit en continuïteit van psychologische hulpverlening in onze regio. De aangesloten gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn allen wetenschappelijk opgeleide professionals. In onze regio werkt een grote diversiteit aan vrijgevestigde gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, deels met hun eigen specialismen.

 

krant van VandaagWij zijn makkelijk toegankelijk, snel bereikbaar, staan in verbinding met huisartsen (-praktijken) en scholen en vervullen een belangrijke zorgverlenersrol in de wijk. Veel cliënten kiezen heel bewust voor de kleine praktijk.