Wat kan PsyZorg Zuid-Limburg voor u als verwijzer betekenen?

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen om meer samenwerking tussen de vrijgevestigde hulpverleners/praktijken. Daarom hebben de vrijgevestigde praktijken in de regio Zuid-Limburg zich verenigd in een coöperatie, PsyZorg Zuid-Limburg.

 

De bij PsyZorg Zuid-Limburg aangesloten leden werken minimaal 2 jaar als vrijgevestigde in de GGZ. Deze BIG-geregistreerde GZ-psycholgen, klinisch psychologen, psychoptherapeuten en psychiaters werken als vrijgevestigden in of vlakbij de huisartsenpraktijk, laagdrempelig, client-gericht, generalistisch en zonder overbodige overhead.

 

De PsyZorg aangesloten leden staan garant voor hoog gekwalificeerde hulpverlening met veel ervaring en een breed aanbod in preventie, diagnostiek en behandeling. Wij willen de huisartsen in onze regio 'ontzorgen' en ondersteunen met het volgende aanbod:

  • Consultatiemogelijkheid voor huisarts en POH-GGZ.
  • Intervisie en scholing complexe stoornissen.
  • Ondersteuning bij zelfmanagement.
  • Diagnostiek en behandeling vanaf het eerste cliëntencontact. 
  • Efficiente en goede terugkoppeling, onder andere via Zorgmail.
  • Gecontracteerde zorg zonder eigen bijdrage voor de client (wel verplicht eigen risico)
  • Samen met de huisartsen POH's en andere ggz-aanbieders een preventie- en ketenzorgaanbod ontwikkelen en aanbieden.
  • Gezamenlijk werken aan doelmatige zorg voor cliënten.