Wat zijn de kosten van een behandeling?

De bij PsyZorg Zuid-Limburg aangesloten GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters hebben veelal  contracten met zorgverzekeraars afgesloten. In dat geval zullen de kosten geheel vergoed worden door de zorgverzekeraar, behoudens uw verplichte eigen risico. Vergoeding door de zorgverzekeraar vindt echter alleen dan plaats, als uit de eerste contacten / diagnostiek / intake blijkt dat uw klachten onder de verzekerde zorg vallen.

 

krantVanVandaagVoor volwassenen geldt dat eerst het verplichte eigen risico moet worden aangesproken alvorens de overige kosten worden vergoed. Dit geldt niet voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en zijn ook afhankelijk van uw polis. Wij raden u dan ook aan goed naar uw polis te kijken en zich te laten informeren.