Mogelijkheden om samen goede en effecteve zorg te bieden.

Huisartsen kunnen bij Psyzorg Zuid-Limburg-praktijken terecht voor inter-collegiale consultatie en diagnostiek voorafgaand aan een verwijzing of over/betreffende een gemeenschappelijke cliënt.

 

De kosten van dergelijke consultatie worden volledig vergoed uit de POH GGZ gelden die de huisarts ter beschikking heeft.

 

De PsyZorg praktijk waarmee u de overeenkomst afsluit voor consultatie en diagnostiek kan u nader informeren over de kosten en de de wijze waarop u deze vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. PsyZorg Zuid-Limburg heeft een voorbeeldovereenkomst ontwikkeld waar gebruik van gemaakt kan worden. Wilt u deze aanvragen, meldt u dan met deze vraag bij –mailadres secretariaat – of direct bij de praktijk van uw voorkeur.