Welke zorg biedt de Generalistische Basis GGZ?

Het zorg-aanbod binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is bedoeld voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychologische problematiek.
Het verzekerde aanbod bestaat uit de volgende modules voor kortdurende intensieve behandeling:

  • Module kort
  • Module middel
  • Module intensief

Om in aanmerking te komen voor diagnostiek en behandeling in de Generalistische Basis GGZ heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. In deze verwijsbrief dient de vermoedelijke DSM- IV problematiek vermeld te zijn, evenals de te verwachten module (kort, middel of intensief). Tevens zal uw huisarts de ernst van uw klachten inschatten en op de verwijzing aangeven.