Het bestuur van PsyZorg Zuid-Limburg bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter

Mw. drs. Marie-Claire Hageman

Penningmeester

Mw. drs. Sabine Mullges

Secretaris

Dhr. drs. Frans Vaartjes